Projekty, osazovací plány, rozpočty

Pro zahrady, úpravy parků a ulic, krajinářské prvky a biologické rekultivace vypracujeme ručně a levně jednoduché projekty, osazovací plány a návrhy. Navrhneme druhovou skladbu stromů a keřů včetně jejich rozmístění a včetně doplňujících prací.

Každý projekt nebo osazovací plán má vypracován nabídkový rozpočet prací. Jsou zde uvedeny ceny nejen všech stromů a keřů, ale i práce spojené s výsadbou dřevin, všechny doplňující materiály i doprava rostlin a materiálů.

Podívejte se na některé příklady jak by mohly vypadat jednotlivé položky v podrobném nabídkovém rozpočtu, uvedené ceny jsou bez DPH.

Příklad 1 – Výsadba stromů

Příklad 2 – Výsadba keřů

Zakládání sídelní a krajinné zeleně

Realizujeme výsadby stromů a keřů, převážně v okrese Praha – západ a okolí. Zakládáme celé zahrady a parky, úpravy zeleně na veřejných prostranstvích. Výsadby provádíme kompletně, včetně doplnění zahradního substrátu, ukotvení stromů kvalitními kůly a bandážování kmenů jutou. K výsadbám stromů a keřů také patří zhotovení zavlažovací mísy ze zeminy, plošná opatření proti plevelu a zakůrování ploch tříděnou kůrou, případně kačírkem.

Vysazujeme i krajinářské prvky, osazujeme remízky a meze, zakládáme biocentra, včetně napojených biokoridorů. Provádíme biologické rekultivace skládek výsadbou krajinných stromů a keřů, v extravilánu obnovujeme alejové polní cesty a porosty kolem potoků.

Více fotografií, jako ukázku naší práce, najdete ve fotogalerii.