Stromy do krajiny

Do české krajiny patří především listnaté dřeviny. Budují a vysazují se biocentra, remízky a biokoridory pro zvěř. Rekultivují se skládky a výsypky, obnovují se staré polní alejové cesty. Osazují se obory a pastviny aby zvířata našly stín. Pro tyto akce specielně pěstujeme sortiment listnatých stromů, k tomu vhodný. Odrostky, špičáky a vzrostlé stromy. Nabízíme je jednak ve standartní kvalitě, ale i v druhé jakosti. Znamená to, že jsou to zdravé výpěstky, ale mají např. křivý kmen nebo řídkou nestejnoměrnou korunu atd. Pro výsadby do krajiny to ale stačí.

Pro přírodu a udržení vody v krajině mají tyto výsadby nesmírný význam. Měla by přijít i podpora od státu na tyto výsadby.

Odrostky – jsou to větší sazenice stromů, výšky 120-150 cm a 150-200 cm a stáří 3-5 roků. Výška se měří od kořenového krčku až po vrchol. Jsou většinou jednou až dvakrát ručně přesazované aby měly kvalitnější kořenový systém. Vysazují se ve větších skupinách, ve středně hustém sponu. Expedují se většinou jako PK nebo v K.

Špičáky – jsou to mladé stromy, výšky nad 200 cm, nad 250 cm a nad 300 cm, jen se špičkou, zatím bez založené koruny. Jejich stáří je 6-8 let a jsou dvakrát až třikrát ručně přesazované. Vysazují se v menších skupinách nebo řadách, v řídkém sponu. Expedují se v ZB, vyjmečně PK.

Vzrostlé stromy – jsou to starší velké stromy, výpěstky mají výšku až 500 cm. Jejich stáří je 8-12 let a jsou třikrát až čtařikrát ručně přesazované. Neměří se jejich výška, ale jejich velikost se udává jako obvod kmene (OK) ve výšce 100 cm. Pěstujeme a expedujeme je od OK 6 cm až po OK 18 cm, se zemním balem. Ten má průměr až 90 cm a je opatřen nejen jutovou plachetkou, ale je zpevněn i drátěným košem. ZB mají hmotnost 50-120 kg, jejich doprava není ale obtížná. Větší množství naložíme zákazníkovi na běžné nákladní auto, menší množství kolem 5 kusů vozí zákazníci na přívěsném vozíku.

Agrolesnický program

Ministerstvo zemědělství vypsalo v roce 2023 nový dotační program – Agrolesnictví. Tato nová opatření podpoří výsadbu stromů a keřů na zemědělské půdě.

– Do roku 2027 je na dotaci připraveno více než 127 mil. Kč.

– Nové opatření Agrolesnictví začne fungovat již letos, v roce 2023.

– Zemědělci budou moci osázet ornou půdu, travní porost a trvalý travní porost lesními dřevinami, např.: habry, javory, olše, duby, jeřáby, borovice, lípy, buky, atd. V rámci agrolesnických systémů mohou růst i domácí české druhy keřů, jako jsou lísky, dříny, svídy krvavé, hlohy, kaliny, brsleny, meruzalky, atd. Celkem je možné vybrat ze 70 druhů dřevin.

Podmínky dotace – minimální výsadba 100 stromů/ ha, jeden druh smí být max. 40 %, více než polovina musí být lesní dřeviny. Ujmout se a růst v následných letech musí alespoň 3/4 nově vysázených dřevin.
– Zemědělci dostanou příspěvek cca 105 tis. Kč na založení hektaru v agrolesnickém systému. V dalších letech mohou získat více než 18 tis. Kč na péči/ ha (částky závisí na aktuálním kurzu koruny a eura).

– Letos 2023 mohou do konce září zemědělci ohlásit na SZIF, že chtějí založit agrolesnický systém a do konce listopadu pak budou podávat žádosti o dotaci.

– O stromy pak budou muset pečovat nejméně 5 let.

– Další informace na stránkách Ministerstva zemědělství – eagri.cz

Stromy a keře potřebné pro Agrolesnický program pěstujeme již mnoho let. Jsme tedy připraveni splnit vaše poptávky a objednávky.