Jehličnany do krajiny

Použití jehličnanů do naší krajiny je omezené. Je přirozené, že podíl listnatých dřevin je zde velký, zvláště v nižších polohách. V podhůří a horských polohách se poměr vyrovnává. Do krajiny pěstujeme domácí jehličnaté druhy jako vzrostlé stromy ale i jako menší odrostky – borovici lesní, jedli bělokorou, modřín opadavý a smrk ztepilý. Oblíbené jsou jejich výsadby v oborách, v chatových oblastech, na golfových hřištích, horských pastvinách a lesoparcích, okolo rodinných farem.

Okrasné jehličnany

Jejich výběr je daleko větší. Využití najdou především v soukromých zahradách, v parcích a při úpravách reprezentativních prostor hotelů a firem. Pěstujeme jehličnaté dřeviny různých tvarů. Jahlancovité různé druhy smrků, jedlí a borovic.

Jejich velikost se udává jako výška od kořenového krčku až po vrchol. Větší stromové jehličnany expedujeme v ZB, od 120 cm výšky.