Od půlky března připravujeme na vaše zahrady a do krajiny objednané okrasné stromy, jehličnaté i listnaté. Jaro se ale přihlásilo velmi brzo a s velkou intenzitou. Teploty nad 20°C začátkem dubna jsou neobvyklé.

To má vliv na předčasné rašení některých druhů stromů, především listnáčů. Pokud bychom vykopávali a do drátěných košů připravovali velmi narašené stromy, mohlo by jim to ublížit. Proto pro objednání listnatých stromů zbývá už jen několik dní, je na to nejvyšší čas.

Jehličnaté stromy se teprve probouzejí, ale po půlce dubna také začnou rašit a potom ukončíme příjem objednávek všech druhů. Jinak bychom nestíhali připravit objednané stromy v potřebné kvalitě.