Výroba lesních sazenic a stromů a keřů probíhá na několika plochách v Hostivici. Celková produkční plocha pozemků, na kterých sazenice a stromy pěstujeme, je zhruba 2 hektary. 

Lesní sazenice

Produkce sadebního materiálu lesních dřevin je zaměřena zejména pro  zakládání a obnovu lesních porostů. Základ produkce proto tvoří nejpoužívanější druhy jehličnanů a listnáčů. Pěstujeme jak cílové dřeviny, tak i meliorační a zpevňující.

Sledujeme vývoj situace v lesním hospodářství, která v posledních letech doznává určitých změn. Po několikaletém suchu jsou dospělé lesní porosty oslabené a ve smrkových monokulturách nastoupila kůrovcová kalamita. Hlavní strategií obnovy lesních porostů pro příští léta je proto zakládat smíšené a listnaté porosty, kde se lýkožrout smrkový nemůže kalamitně rozšířit.

Naše produkce sazenic lesních dřevin je proto již zaměřena více na listnaté druhy a jehličnany, které Ips typographus nenapadá. Lesní sazenice pěstujeme prostokořené i obalované. 

Stromy a keře

Školkařské výpěstky se používají ve více oblastech. Nejrozšířenější použití výpěstků je při výsadbách v krajině a při zakládání městské zeleně.

Výsadby v krajině, dříve opomíjené, jsou jedním z hlavních prvků, které pomáhají zadržet vodu v přírodních lokalitách. Pěstujeme širokou škálu výpěstků, jak podle stáří a velikostí, tak i podle druhů domácích dřevin. Jsou to jednak odrostky a špičáky, to znamená mladý materiál a jednak velké vzrostlé stromy. Pěstujeme i domácí druhy keřů vhodné do krajiny.

Městská zeleň do obcí a měst neoddělitelně patří. Nejen že zpříjemňuje prostředí kde bydlíme, ale hlavně zkvalitňuje klimatické podmínky v zastavěných aglomeracích. Jsou to jednak soukromé zahrady, ale i stromořadí v ulicích, parkové úpravy v sídlištích a doprovodná zeleň průmyslových oblastí. Pro tyto účely pěstujeme některé druhy vzrostlých stromů.