Odbornost

Lesnickou odbornost jsme získali na střední lesnické škole v Písku, krajinářskou odbornost na České zemědělské univerzitě v Praze Suchdole a zahradnickou odbornost po absolvování Vyšší odborné školy zahradnické v Mělníku.

Spolupráce

  • Jsme zakládajícími členy Sdružení lesních školkařů České republiky. Na pravidelných seminářích si upřesňujeme a aktualizujeme platnou legislativu pro naše činnosti. SLŠ ČR spolupracuje s Ministerstvem zemědělství na vzniku nových zákonů a vyhlášek.
  • Spolupracujeme s členy Sdružení okrasných školkařů České republiky, obchodujeme s okrasnými školkami po celé republice, nakupujeme mladý okrasný a roubovaný materiál na dopěstování.
  • Spolupracujeme se Společností pro zahradní  a krajinářskou tvorbu, účastníme se jejich odborných seminářů a vzdělávacích programů.
  • Spolupracujeme s osiváři a semenářskými odborníky, kteří nám zajišťují osiva lesních a okrasných dřevin, podle zákona č. 149/2003 Sb.
  • Podle zákona 149/2003 Sb. jsme zařazeni do kontrolního programu Ministerstva zemědělství ČR,o plnění výše uvedeného zákona, s úspěšnými výsledky. Komplexní kontrolu provádí státem pověřená osoba, ÚHÚL Brandýs nad Labem a odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností. Současně VÚLHM Opočno provádí kontrolu morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu.
  • Podle zákona 326/2004 Sb. jsme zařazeni do kontrolního programu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,  který u nás každoročně provádí rostlinolékařskou kontrolu, kontroluje zdravotní stav všech pěstovaných dřevin a další povinnosti vyplývající ze zákona.
  • Spolupracujeme s Výzkumným ústavem pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, na výzkumném úkolu.
  • Obchodujeme velkoobchodně především se zahradnickými firmami. Maloobchodně potom i s obcemi, ostatními firmami a soukromými osobami. U těchto ostatních odběratelů je možné dosáhnout velkoobchdních výhod při nákupu většího množství výpěstků.